1. WAD
  凯铭
  凯铭 凯铭 凯铭
  产品说明:
  骨架外包橡胶,带弹簧的两个密封唇,可在同一旋转轴对两侧容腔的介质隔离和密封。  
  压力: ≤ 0.03  MPa
  温度:-40oC ~ +100oC
  圆周速度:≤6 m/s
  尺寸1:mm 尺寸2:mm 尺寸3:mm
  产品详情
  产品号 型号 OEM号 材料 尺寸 数量 价格 订购
  ISE000160E WAD FPM 100-130-12 无权限 购买
  ISE000131E WAD NBR 50-68-8 无权限 购买
  IS003287E WAD NBR 62-85-10 无权限 购买
  ISE000093E WAD NBR70 70-90-10 无权限 购买
  IS065067 WAD NBR 150-180-15 无权限 购买
  爱游戏体育