Waarom Zeecontainers?

0 Comments

Waarom? Waarom zeecontainers ombouwen tot woningen? Een logische vraag. Een vraag die velen zichzelf zullen stellen op het moment dat ze er het eerst over horen. Het antwoord: Niet omdat het kan, maar omdat het moet.
In de huidige economie zijn er veel sociale groepen die schreeuwen om huisvesting. Er zijn echter maar weinig sociale groepen met ruime financiële middelen. Denk aan starters, studenten, arbeidsmigranten en personen met een uitkering of inkomen van vergelijkbaar niveau. Zeecontainers zijn een betaalbare oplossing voor alle sociale groepen. Goedkoper, maar kwalitatief.

Daarnaast is er onzekerheid. Wat zullen de demografische ontwikkelingen worden de komende jaren? Wat betekent de als maar grotere groep senioren voor de woningmarkt? Wat zijn de gevolgen voor de woningmarkt van het feit dat jongeren steeds later gaan samen wonen? Hoe gaat de woningmarkt om met de toenemende levensverwachting en de naar verwachting grotere groep minder mobiele mensen door deze grotere groep ouderen? Wat veroorzaken de studenten die er steeds vaker voor kiezen in het buitenland te gaan studeren? Huizen bouwen is dus risicovol. De voorkeur gaat steeds vaker uit naar mobiliteit, zoals een zeecontainer. Een zeecontainer die leeg staat? Die wordt dan verplaats naar een locatie waar er wel vraag is.

En dan zijn er nog de toenemende eisen wat betreft duurzaamheid en de verantwoordelijkheid die we naar onze eigen planeet hebben. Aardgas zal opraken en moet de huisvesting moet dus zonder kunnen. Elektriciteit wordt steeds duurzamer opgewekt en zal dus een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Daarnaast moet er met zo min mogelijk materialen zo efficiënt mogelijk gewerkt worden. Ook moet er efficiënt met ruimte omgegaan worden. Iets waar de zeecontainer allemaal in slaagt.

De huidige markt schreeuwt om verandering. Het kan goedkoper, maar het móét vooral goedkoper. Het kan niet alleen mobieler, het móét mobieler. Het kan niet alleen duurzamer, het móét duurzamer. Het kan niet alleen door middel van het ombouwen van een zeecontainer, het móét doormiddel van het ombouwen van een zeecontainer.

Categories:
DutchEnglishFrenchGerman